องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : 081-797-6566 โทรสาร : -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kohprathong@gmail.com